background

Fermente Gübre

Fermente Gübre
BİYOGAZ ÜRETİM TESİSLERİNDE ÇIKAN KATI VE SIVI GÜBRENİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

ARF ÖDEMİŞ Biyogaz organik kökenli Bitki ve Süt İneği Dışkılarından hem enerji eldesini hem de atıkların toprağa kazandırılarak çevrenin korunmasını sağlamaktadır.

 • Anaerobik fermantasyondan sonra geriye kalan atık FERMENTE GÜBRE olarak adlandırılır.
 • Biyogaz tesislerinin birincil ürünü FERMENTE GÜBREDİR.
 • Biyogaz tesislerinde çıkan gübre anaerobik ortamda fermente edildiği ve bitkilere veya çevreye zararlı maddelerden arındığı için tarımsal alanlarda kullanılmaktadır.
 • Biyogaz teknolojisi, organik kökenli atık / atık maddelerden hem enerji eldesini hem de atıkların toprağa kazandırılarak çevrenin korunmasını sağlamaktadır.
 • Hayvan gübresi kararlı hale getirilmeden, geçici olarak depolandığında; gübre içinde bulunan azot bileşikleri kontrolsüz şartlarda bozunarak yaklaşık olarak %50 – 70 i kaybolmaktadır.
 • Bu ise önemli miktarda besi maddesi kaybı demektir.


Beslemede kullanılan materyalin katı maddesinin yaklaşık %70 ‘ ini oluşturan elementler, içerdikleri maddelere bağlı olarak, fermantasyondan sonra miktarları ve yapıları değişmeden kalırlar.

Beslenme materyali içerisinde bulunan karbon, oksijen ve hidrojen, anaerobik fermantasyon sırasında, metan ve karbondioksit formunda kaybedilir.

Diğer besinler ve elementler korunur.

Taze atığa göre içerisinde azot, potasyum ve fosfor, bitkilerin kolaylıkla kullanabileceği formda bulunur.

 • Biyogaz tesislerinden çıkan gübre (fermente gübre) sıvı formdadır.
 • Fermente atık seperatörden geçirilirse lifli yapıda katı gübre ve sıvı gübre elde edilir.
 • Katı gübre toprak şartlandırmada, torf yerine kullanılırken, sıvı gübre inorganik gübrelerin yerine kullanılır.


Çin ‘ de yapılan araştırmalarda, topraktaki besleyici madde miktarının %6 – 10 oranında arttığını, uzun süreli deneylerde ise toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin önemli ölçüde iyileştiği görülmüştür.

Yapılan diğer bir çalışmada da, bir yılı aşan fermente gübre uygulaması tahıl üretimin de devamlı artışa sebep olmuştur.

Fermente gübredeki fosfor eksikliğinin giderilmesi ile bu artış %20 ‘ nin üzerine çıkmıştır.

Fermente gübre, temel bitki besin maddelerinin yanında , kalsiyum, sülfür, magnezyum, bakır, çinko ve manganez gibi temel elementleride içermektedir.

 • Fermente gübre sıvı olduğu için, uzak bölgelere kolaylıkla pompalanabilir ve borularda tıkanmalara yol açmaz.
 • Yüksek su konsantrasyonuna sahip fermente gübre tarlaya geleneksel sulama yöntemleri kullanılarak dağıtılabilir.


Güney Almanyada yapılan bir çalışmada , fermente gübre kullanan tüm çiftçiler , kullanımının daha kolay olduğunu ve koku oluşumunun azaldığını, %81‘i ise daha yüksek tahıl verimi elde ettiğini ifade etmiştir.

Fermente gübrenin yağmurlama sulama ile araziye dağıtılmasına örnekler aşağı da verilmiştir.

Fermente gübre ekim yapmadan önce kullanıldığında ve toprağa enjekte edilip üzeri toprakla örtüldüğü zaman etkisi daha fazla artar.

 • Anaerobik olarak çürütülmüş sıvı gübre toprağa belirli bir derinlikte verildiğinde bitkilerin azotlu maddeleri tam olarak besin maddesi olarak kullanması mümkün olur.
 • Bu işlem enjeksiyon veya iz başlıklı aletlerle gerçekleştirilebilir.


Fermente Gübre ;
 • Toprağın fiziksel özelliklerini ve su tutma kapasitesi iyileştirir.
 • Havalanmasını sağlar.
 • pH tamponlama kapasitesini arttırır.
 • İnorganik toprak elementleri ile birleşerek, onların süzülme yoluyla kaybını engeller.
 • Toprak erozyonunu engeller.
 • Koku azalmakta ve sinek oluşumu kaybolmaktadır.
 • Zararlı ot tohumları işlevlerini kaybetmektedir.
 • Fermente gübre sadece besleyici olması nedeniyle değil, lifli yapılar içermesi sayesinde erozyonu önlediği için avantajlıdır.
 • Böylece toprak üst bölgesinde bulunan, toprağı bir arada tutarak toprağın rüzgardan ve yağmurdan zarar görmesini engelleyen, verimliliği belirleyen organik maddelerin temelini oluşturan humus kaybı azalmakta toprağın su tutma kapasitesi artmaktadır.
 • Fermente gübre içerisindeki besin maddeleri, toprak içerisindeki bakterilerin gelişmesini sağlar ve toprağın yapısının düzelmesine neden olur.
 • 1988 yılında yapılan bir çalışmada, fermente gübre balık havuzunda kullanılmış ve iyi sonuçlar elde edilmiştir.
 • Fermente gübrenin kullanıldığı havuzda daha fazla çözünmüş oksijen ölçülmüş, suyun sıcaklığı yükselmiş, böylece balıkların büyümesine katkı sağlanmış, fermantasyon sonucu bakteri ve parazit yumurtalarının ölmesiyle balık hastalıklarında azalma kaydedilmiştir.