background

Arf Bio

Halka Arz

ARF Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Halka arz'ına yönelik hazırlanan taslak İzahnameyi ve Fon Kullanım Raporu'nu aşağıdaki butonları kullanarak indirebilirsiniz.

İzahname Fon Kullanım Yeri Raporu