background

Arf Bio

ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.

ARF Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 2015 yılında Ankara'da kurularak yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır. Türkiye'deki güneş, biokütle ve rüzgar enerjisi sektöründeki fırsatları görerek ilk yatırımını Konya'nın Kadınhanı ilçesi Şahören Köyü'nde 5.7 MW'lık güneş enerjisi santrali ile elektrik enerjisi üretmeye başlayarak yapmıştır.

İkinci yatırımını ARF BİO Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak biyokütle alanında “Ödemiş Biyogaz Enerji Santrali”nde yapan firmamız, başta EPDK olmak üzere ilgili Bakanlıklardaki izin çalışmaları tamamlanmış ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 29 Eylül 2018 gün ve EÜ/8067-1/04054 Lisans No ile Üretim Lisansını almıştır. Proje, İzmir'in Ödemiş ilçesi Bozcayaka köyünde olup 4,8 MW kurulu gücü ile Türkiye'nin en büyük kurulu güce sahip santrallerinden birisidir. Ödemiş Biyogaz Santrali ortalama 36.000.000 kWs elektrik üretimi ile 35.000 kişinin günlük elektrik enerjisi ihtiyacını; sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 10.000 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecektir.

Çevre kirliliğine sebep olan atıkların, yüksek verimli nihai ürünlere dönüştürülmesi; özellikle de ‘sıfır atık’ ve ‘geri dönüşüm’ kavramları günümüzün en hayati konuları arasındadır. Bu noktada organik kökenli atık maddelerden enerji elde edilmesini sağlayan Biyogaz Teknolojisi, organik - organomineral gübre ile toprağın verimini arttırarak çevrenin korunmasını sağlamaktadır.

ARF Ödemiş Biyogaz Santrali, organik kökenli bitki ve süt ineği dışkılarından hem enerji elde edip, hem de atıkları toprağa kazandırarak çevrenin korunmasını sağlamaktadır. İnsan ve çevre sağlığı açısından sorun teşkil eden hayvansal ve bitkisel atıklar, biyogaz üretim tesisimizde işlenerek ısı ve elektrik enerjisi üretilirken, bir yandan da toprak için çok faydalı organik, organomineral gübreye dönüşmektedir.

Ürettiğimiz katı ve sıvı gübrelerimizde, HFA (hümik fulvik asit) ve yüksek faydalı etkin besin elementleri kullanılmaktadır. Ürünlerimiz ağır metal, sodyum, karbonat (CO3) ve bikarbonat (HCO3) gibi toprakta tuzluluk ve kirece yol açabilecek elementleri ihtiva etmemektedir. Kireçli ve pH değeri yüksek topraklarda, azotun büyük bir bölümü topraktan yıkanır veya uçar. Fosforun büyük kısmı kireç tarafından tutulur, potasyumun ise faydası azalır. ARF BİO olarak ürettiğimiz gübreler bu sorunları ortadan kaldırarak, toprağın verimine katkı sağlamaktadır. Katı ve sıvı gübrelerimiz hem çiftçilerimizin ihtiyaçları, hem de iklim ve toprak yapıları gözetilerek, titizlikle yapılan analizler sonucu, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliğine uygun şekilde tescillenmiştir. Ar-Ge çalışmalarımız ışığında, bölgeye özel ürünleri gübre çeşitlerimiz arasına katmaya devam etmekteyiz.

Yüksek verimli ürünler elde etmenizi sağlayacak yüksek verimli gübrelerimiz ile siz değerli üreticilerimize ekonomik değer katmak için çalışıyoruz.

Tüm üreticilerimize verimli ve bol kazançlı hasatlar diliyoruz.

Yönetim Kurulu
Misyonumuz

Ülkemizin enerji ihtiyacına yenilenebilir enerji üretimi ile katkıda bulunmak ,Organik tarım için kaliteli ürünleri, sorumluluk ve çevre bilincine sahip yüksek motivasyonlu uzman personelimizle dünyanın dört bir yanına sunmak.

Vizyonumuz

Alanımızda dünya liderliğini yakalamak.