background

Organomineral Gübre

Organomineral Gübre
BİYOGAZ ÜRETİM TESİSLERİNDE ÇIKAN KATI VE SIVI GÜBRENİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Fermente Gübre ve kimyasal hammaddelerin bir araya getirilerek ve harmanlanarak üretildiği gübrelere organomineral gübre denir. Organik maddelerin toprağı iyileştirici özelliği ve kimyasal minerallerin faydalarının bir tek gübrede toplanmasıyla elde edilir. Organomineral gübre kullanımı, toprağın bereketi, bitki sağlığı ve verimi açısından son derece önemlidir. Mineral çeşitleri bakımından çok zengin olan, organik madde ile dozlanarak elde edilen gübre çeşididir. Özellikle son altı yılda, ülkemizde yaygın olarak kullanılmaya başlayan organomineral gübre, tarımı yapılan tüm ürünlerin bitki besleme programına girmiştir.

Organomineral gübrelerde; azot, fosfor, potasyum, çinko, kükürt, kalsiyum gibi elementler yeterince vardır. Bu elementlere ek olarak organik maddelerin kendi bünyesinde de besin mineralleri bulunmaktadır. Bu nedenle organik gübre kullanımı da giderek artmıştır. Bu gübre ile yetiştirilen ürünler tamamen doğal ve organiktir.

Ülkemizde henüz çok yaygın kullanılmasa da gübrenin nasıl kullanılacağı hakkında çiftçi bilgilendirilmeli ve üretim kalitesi arttırılmalıdır. Bu sayede yerli halk doğal, sağlıklı ve organik gıdalar tüketerek daha sağlıklı yaşayacağı gibi tarım ürünlerinin ihracat potansiyeli de artacaktır.

Organomineral Gübrelerin Faydaları Nelerdir?

 • Toprak yapısını geliştirerek, toprak kalitesini yüksek ölçüde arttırır.
 • Killi toprakları oldukça gevşetir.
 • Toprakta suyu daha fazla muhafaza edebilme özelliği sayesinde bitkiyi kuraklığa karşı büyük ölçüde korur.
 • Toprakta organik maddeleri arttırarak, topraktaki erozyonu önler.
 • Bitkinin kök gelişimini ve havalandırmasını sağlar.
 • Bitkinin canlanarak büyümesini ve meyve vermesini destekler, meyvelerin kalitesini artırır.
 • Topraktaki ağır metalleri ve toksit kalıntıları bağlayarak bitkiyi korumaya alır ve zararlı maddelerden etkilenmesini önler.
 • Topraktaki PH seviyesini düzene sokar.
 • Kök gelişimini destekler ve kök gelişimi sayesinde besin emilimini büyük ölçüde arttırır.
 • Besin alımını arttırır.
 • Tohumların hızla çimlenmesini hızlandırır ve arttırır.
 • Kullanılan gübrelerin etkisini arttırır.
 • Toksit maddelerin zararlı kalıntılarını azaltır.


Neden Organomineral Gübre Kullanılmalıdır?

 • Ülkemiz de tarım yapılan alanların %90 yakını organik maddece fakir topraklardır.
 • Topraklar sertleştiği için kaymak tabakası oluşmaktadır.
 • Organomineral gübreler; toprak kalitesini artırırken, bitkilerin kök, gövde ve yaprak gelişimi sağlıklı olur.
 • Organik madde + humik-flüvik asit + azot + fosfor + potasyum + kükürt+ çinko + mikro elementlerinin tümünü tek seferde tarlaya uygulanması.
 • Organomineral gübreler toprağın havalanmasını artırdığı için bitki kökleri sağlıklı gelişir.
 • Toprağın iyi havalanması, bitki besin zincirinde önemli olan; karbon (C), Oksijen(O), Hidrojen(H) alımı artar.
 • Ülkemizde maalesef organik gübre kullanımı azdır. Bu oranın artırılması gerekmektedir.
 • Organik gübre kullanılmayan toprak suyu tutmaz. Bu da toprağın verimini azaltmaktadır.
 • Saf Kimyasal gübre kullanılması durumunda toprağın PH değeri (toprağın tuzu) belli oranlarda artar.
 • Topraklarımızın alkali (bazik) özelliklerini taşıması, bitkilerin topraktan besin maddelerini almasını güçleştirir ve verimin azalmasına neden olur.
 • Sadece organik gübre kullanımı bitkilerin beslenebilmesi için yeterli olmamaktadır.
 • Katkısız saf organik gübre kullanılması gibi durumlarda ise toprakta yabancı otların çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle de yabancı otları ortadan kaldırmak için ilaçlama gerekmektedir.